Hallå där Fanny Eklund, ny projektledare på Attention!

Möt Fanny Eklund, projektledare för Riksförbundets Attentions nystartade projektet Ung Dialog.

Berätta.. Vad handlar projektet om?

Projektet handlar om att barn och unga med NPF ska bli mer delaktiga, få ett ökat inflytande och bättre livskvalité när de vårdas utanför hemmet! Nyckeln till framgång i projektet är att få ta del av barn och ungas egna erfarenheter och kunskaper kring hur det är att vårdas utanför hemmet.

Målet är att vi tillsammans med målgruppen tar fram och implementerar metoder som bidrar till att placerade barn och unga med NPF får det stöd och den hjälp som de behöver under och efter en placering. Vi ska även skapa mediala plattformar där dessa unga ges möjlighet att få deras röster hörda!

Under vilken tid pågår projektet?

Det är ett treårigt projekt som håller på fram till juni 2023, som finansieras av Arvsfonden och drivs av Riksförbundet Attention.

Berätta lite om dig själv. Vem är du?

Jag är socionom och har arbetat med många olika saker, men främst med min hjärtefråga som är barn och unga med psykisk ohälsa. Jag har bland annat arbetat som socialsekreterare på socialtjänsten, som kurator och senast som SIP-samordnare i Stockholms stad med fokus på att barn och unga. Jag har stött på NPF många gånger i mitt arbete, ofta som underliggande problematik där personen söker stöd för något annat, t ex psykisk ohälsa, problematisk skolfrånvaro eller beteendeproblem.

Hur hamnade du på Attention?

Jag har länge haft koll på Attention, jag är själv anhörig och har NPF i min familj. Det som berör mig mycket med NPF är att det verkligen är en osynlig funktionsnedsättning. Samtidigt som man kan vara brilliant på sitt jobb eller hobby kan man ha jättesvårt för annat, som att få ihop vardag och familjeliv.

Livet blir en berg- och dalbana och ofta saknas både stöd, kunskap och förståelse från omvärlden. Så när tjänsten som projektledare för Ung dialog kom ut, så fanns det inga tveksamheter. Jag är jätteglad över att få arbeta med en fråga som ligger mig varmt om hjärtat i ett sådant viktigt projekt som Ung Dialog.

Varför behövs projektet?

Det finns inget liknande projekt med NPF fokus, trots att barn och unga med NPF är kraftigt överrepresenterade bland placerade unga! Barn och ungdomar som vårdas utanför hemmet är på många sätt en utsatt grupp, med både sämre hälsa och livsvillkor jämfört med andra barn, vilket ger en ökad risk för ohälsa och sociala problem i vuxen ålder. Det är därför oerhört viktigt att det sker en förändring och att vi ger dessa unga en röst!

Läs mer om projektet här>>

Psst.. Har du egna erfarenheter av hur det är att vara placerad? Eller har du några frågor eller funderingar kring projektet?

Tveka då inte på att kontakta Fanny, fanny.eklund@attention.se