Har du erfarenhet av att vara placerad?

Riksförbundet Attentions nystartade Arvsfondsprojekt Ung Dialog arbetar för att placerade barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska bli mer delaktiga, få ett ökat inflytande och bättre livskvalité när de vårdas utanför hemmet.

Nyckeln till framgång i projektet är att vi får ta del av barn och ungas egna erfarenheter. Därför bjuder vi in dig till ett samtal där du får dela med dig av dina upplevelser som placerad – både positiva och negativa!

Tillsammans kan vi påbörja ett viktigt förändringsarbete, där vi gör skillnad på riktigt!

Vad är din erfarenhet?

Är du mellan 14-25 år med NPF och har erfarenhet av att vara placerad på familjehem eller HVB-hem?

Hör då av dig till:
Fanny Eklund, projektledare
ungdialog@attention.se
079 060 79 79

Psst.. Du väljer själv om du vill vara anonym och om intervjun ska ske över telefon, digitalt eller i IRL!

Läs mer om projektet här>>

Ladda ner intervju-infoblad>>

Ladda ner faktablad>>