Skolenkät till dig som är vårdnadshavare

Enkät till dig som har hemmavarande barn med NPF som snart ska börja skolan!

Enkäten vänder sig till dig som har barn med tidigare erfarenhet av skolan, därför vill vi att ditt barn ska börja i som lägst årskurs 2 i grundskolan (inklusive resursskola), grundsärskolan eller specialskolan. Enkäten rör även barn/ungdomar som ska börja i, eller redan går i, gymnasieskolan/gymnasiesärskolan. Vi vill gärna att du svarar på enkäten även om ditt barn har fyllt arton år.

Har du flera barn med NPF går det bra att svara för alla barnen? Fyll då i en enkät för varje barn.

Alla svar hanteras anonymt och dina svar kommer inte att lämnas ut. Enkäten består enbart av 10 frågor och tar ca två minuter att genomföra. Sista svarsdag är 15 augusti.

Besvara enkäten här>>

Resultaten kommer att användas i vårt påverkansarbete för att skapa förändring. Resultatet kommer att presenteras i Attentions medlemstidning, på konferenser, i en debattartikel och möten och på hemsidan. Tack för att du svarar på vår enkät!