Riksförbundet Attention vill se samlat stöd för föräldrar till barn med NPF-diagnoser

Det behöver bli lättare att få en överblick över vilka stödinsatser som finns och kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, behöver höjas. Det menar Riksförbundet Attention.
– Får man inte rätt stöd kan det bli katastrofalt, säger vice ordförande Eric Donell.

På olika håll i landet finns insatser för att stötta föräldrarna och lotsa dem till rätt insatser. Men i en enkät som Riksförbundet Attention har gjort svarar endast 24 procent av de anhöriga till barn med NPF att de alltid vet vart de ska vända sig.

Eric Donell, vice ordförande för Riksförbundet Attention, hade gärna fler lösningar likt så kallad ”sip”, en samlad en samlad individuell plan, som används när insatser samordnas mellan exempelvis socialtjänst och hälso- och sjukvården.

DET VISAR ATTENTIONS ENKÄ

  • 3 150 föräldrar och anhöriga deltog i enkäten, där endast 24 procent svarade att de alltid vet var de ska vända sig för att få hjälp eller stöd i frågor som rör barnets NPF.
  • Fyra av tio lägger 3-5 timmar per vecka eller mer på kontakter med myndigheter.
  • 27 procent svarade att de behöver stöd men inte har fått några insatser.
  • 63 procent vet inte att de själva som anhöriga har rätt till stöd via sin kommun.
  • Enkätsvaren publicerades i juni 2019.

Källa: Rapporten “Man får kämpa för varje åtgärd – trots att anhöriga har rätt till stöd – en undersökning om situationen för föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)” från 2019

Intervjun är publicerad av SVT nyheter

Publicerat av:
Annie Mellbert, rStefan Jansson, fElin Schwartz, r

Se SVT:s intervju med Eric Donell här>>I klippet berättar Eric Donell, vice ordförande för Riksförbundet Attention, om varför det behövs ett mer samlat stöd.

Se SVT:s intervju med Attention medlem här>>

I klippet berättar Linda Aldrengran om hur det var när hennes barn fick sina npf-diagnoser och om kampen för att få rätt insatser. Foto: Elin Schwartz/SVT

Läs Attentions Rapport här>>