Hallå där projektledaren i Äldrelyftet!

I augusti 2020 startade Riksförbundet Attention projektet “Äldrelyftet – åldras och må bra med ADHD”. Det är ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden. Annika von Schmalensée är  projektledare och här får vi veta lite mer om vad hon jobbat med förut, vad hon ser fram emot och hennes första steg i projektet.

Varför behövs ett äldreprojekt?

Kunskapen om diagnosen och vad det innebär för barn och vuxna har ökat. Däremot saknas kunskap när det gäller hur det är att åldras med ADHD. Med projektet vill vi öka kunskapen och medvetenhet hos både personerna själva och hos personer som möter dem i sitt arbete, för att öka de egna möjligheterna till god hälsa, delaktighet och motverka diskriminering i samhället.

Vem är du?

Jag är kommunikatör i grunden med lång erfarenhet från utbildningsområdet. Innan jag började på Attention jobbade jag som utredare/projektledare på Socialstyrelsen. De uppdrag jag jobbade med handlade om att öka kunskapen om bland annat psykisk ohälsa, ofta utifrån bemötandet. Jag samarbetade med Attention, Hjärnkoll och andra föreningar inom Nsph i de flesta uppdragen så det är jätteroligt att vara här nu.

Hur hamnade du på Attention?

Attention har en jätteviktig roll i samhället för personer med NPF och jag tror min erfarenhet från myndighet kan tillföra en hel del i uppdraget. Mitt hjärta brinner lite extra för äldre personer, och äldre med ADHD är ett ganska outforskat område där det verkligen behövs mer kunskap. Med Äldrelyftet får vi en möjlighet att fylla kunskapsluckan, inte minst i ett livsloppsperspektiv. Många kan ha haft svårigheter under många år och vissa kanske till och med fått ”fel”diagnos.

Vad blir ditt första steg i projektet?

Viktigast för mig nu är att träffa personer med egen erfarenhet, eller anhöriga. Sen får vi se hur vi tillsammans kan arbeta för god hälsa, delaktighet och inflytande i samhället, med information och olika verktyg.

DINA ERFARENHETER ÄR VÄRDEFULLA!

Är du 60-75 år och har erfarenhet av ADHD, som egen diagnos eller som anhörig – kontakta Annika ! Hör gärna även av dig om du har frågor eller funderingar kring projektet.

Kontakt: annika.schmalensee@attention.se