Kunskap om NPF i lärarutbildningarna blir verklighet

 En viktig delseger för Attention är att regeringen under gårdagen gick ut med information om att lärar – och förskoleutbildningen från höstterminen 2021 kommer innehålla kunskap om NPF.

I Regeringens pressmeddelande kan man läsa:

”En rad rapporter har visat på behovet av ökad kompetens i skolan i fråga om neuropsykiatriska svårigheter och det råder bred enighet om att förskollärare och lärare bör få mer kompetens om detta. I syfte att säkerställa studenternas kompetens på området inför regeringen nu förändrade krav på förskollärar- och lärarutbildningarna. Det nya examensmålet innebär att studenten ska visa förmåga att identifiera, och i samverkan med andra, tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser – inbegripet specialpedagogiska insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter.

De nya examensmålen träder i kraft den 1 januari 2021 och börjar tillämpas i utbildningar som startar höstterminen 2021.”

– Äntligen säger vi i Attention, detta har vi kämpat för sedan förbundet startade för 20 år sedan, säger ordförande Anki Sandberg. Vi kommer att följa utvecklingen så att det genomförs på ett bra sätt i enlighet med de nationella riktlinjer som växer fram. Vi ser oss som en resurs och delar gärna med oss av våra kunskaper.

Läs hela pressmeddelandet >> HÄR