Fler får adhd-diagnos – förklaring kan vara ökade kunskaper

Enligt en studie från Karolinska Institutet har diagnostisering av adhd ökat de senaste åren, men de drag som ligger till grund för diagnos har varit lika vanliga under hela tidsperioden som studerades. Det tyder på att det inte är en generell överdiagnostisering av adhd eller att antalet personer med dragen som ligger till grund för en diagnos skulle ha ökat. En förklaring till ökningen av diagnostisering av adhd kan istället vara att det finns mer kunskap om adhd i skolan och bland vuxna i barns omgivning. Detta uppger professor Henrik Larsson vid Örebro universitet, till vetenskapsradion den 14 september 2020.

– För oss i Attention känns det skönt att en vetenskaplig studie konstaterar att det inte finns någon generell överdiagnostisering av adhd, säger förbundsordföranden Anki Sandberg. Med den kunskapshöjning som skett på senare år är det naturligt att fler upptäcks och utreds. Syftet med utredningarna är ju att hjälpa och stödja individer med en funktionsnedsättning som påverkar dem negativt i vardagen.

Här kan du läsa nyheten>>