Enkät till dig som är och har varit placerad

Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog arbetar för att barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska bli mer delaktiga och få bättre livskvalité när de är placerade på HVB och familjehem. Ett första viktigt steg i projektet är att vi vill ta del av de ungas egna erfarenheter genom en enkät.

Enkäterna vänder sig till dig mellan 14-25 år med NPF som har erfarenhet av vara placerad på HVB och/eller familjehem. Genom att få ta del av dina erfarenheter hoppas vi få en bild av vad du upplever fungerar bra, vad som fungerar sämre och vad som kan förbättras; vilket kommer att ligga till grund för projektets fortsatta arbete.

Enkät till dig som är placerad på HVB eller familjehem>>

Enkät till dig som tidigare har varit placerad på HVB eller familjehem>>

Enkäten tar ca 10 minuter och kan besvaras fram till den 6 oktober. Man kan välja att läsa och besvara enkäten på svenska, arabiska, farsi eller på somaliska. Resultatet från enkäten kommer ligga till grund för projektets fortsatta arbete. Enkätresultaten kommer redovisas i projektets delrapport, debattartiklar, på konferenser, seminarium och på Attentions hemsida m.m.

Enkäten hanteras helt anonymt. De personuppgifter som samlas in hanteras separat och enligt GDPR. Riksförbundet Attention tar inte ansvar för att inhämta eventuella samtycken från vårdnadshavare och/eller socialtjänst. .

Tillsammans kan vi påbörja ett viktigt förbättringsarbete – stort tack till dig som svarar på vår enkät!

Vid frågor rörande projekt Ung dialog eller enkäten, vänligen hör av er till:
Fanny Eklund  fanny.eklund@attention.se
Jacqueline Treschow  jacqueline.treschow@attention.se

Vill du veta mer om projektet?

Du kan läsa mer om Ung Dialog här>>