”Rättsväsendet behöver öka kunskaperna om autism”

Rättsväsendet behöver bli bättre på att bemöta personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, så som autism och adhd. Det menar Anki Sandberg, ordförande för riksförbundet Attention, intresseorganisationen för personer med NPF.

– Ett brott innebär ju något slags chocktillstånd hos både offer, förövare och vittnen. Och då kan det här slå igenom när man har en väldigt hög stressnivå och dessutom har kognitiva svårigheter. Man kanske börjar prata ogenomtänkt, och det hänger inte riktigt ihop. Man kommer inte riktigt ihåg vad man sa. Man har svårt att beskriva ett förlopp helt enkelt, säger Anki Sandberg till Veckans brott.

Kan vara outhärdligt att hamna i en cell

Anki Sandberg får medhåll av Björn Hofvander, specialist i klinisk psykologi, som menar att det svenska rättssystemet i dag är dåligt rustat för att hantera den här gruppen av människor, som kan ha speciella behov i såväl förhörssituationer som i domstol, fängelse och inom rättspsykiatrin.

– För alla personer är det väldigt stressande att bli gripen eller häktad, men för en person med autism kan det bli närmast outhärdligt att hamna i en cell man inte varit i tidigare, säger Björn Hofvander.

Behövs kunskapslyft om diagnoser

Anki Sandberg på riksförbundet Attention påpekar att det inte har genomförts någon medveten satsning på ett kunskapslyft trots att personer med adhd, autism och liknande diagnoser är överrepresenterade inom rättssystemet, som misstänkta, målsägande och sannolikt även vittnen. Hon tror att det finns en stor risk att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, uppfattas som mindre trovärdiga, inte minst i polisförhör.

Hon påpekar att det finns kloka och erfarna poliser och advokater som kan se att det rör sig om en uppstressad person. Men när den förståelsen saknas känner sig personen med funktionsnedsättning besvärlig. Man upplever att man inte kan leva upp till vad som förväntas av en, exempelvis att lämna tydliga vittnesmål.

– Grundregeln är alltid tydlighet. Vad ska vi prata om? Hur länge ska vi hålla på? Det här förväntar jag mig av dig och så vidare. Det skapar ett lugn i sig att få ramarna klart för sig. Oavsett om man är anklagad eller ej, säger Anki Sandberg.

Artikeln är publicerad i SVT nyheter

Skriven av Fredrik Johnsson

Läs artikeln här