Nationella anhörigveckan 2020 är igång

Attention har i år valt att under anhörigveckan fokusera extra på syskonen. Det kommer synas på webb och i våra sociala medier och så bjuder vi ju dessutom alla våra medlemmar på teaterbiljetter till pjäsen ”Skuggsyskon”. Attentions ordförande Anki Sandberg inleder anhörigveckan genom att skriva en krönika riktat till syskonen i första hand.

Att hamna i skymundan

Syskonrelationen är ofta den relation man har längst i livet. Som syster eller bror till någon med funktionsnedsättning blir du berörd, oavsett vad du tänker och känner för det. Den forskning som finns visar att syskon ofta har bristande kunskap om sin systers eller brors funktionsnedsättning. Likaså att syskonen utan funktionsnedsättning lätt hamnar i skymundan eftersom föräldrarna är upptagna med att hantera och bemästra situationen för barnet med funktionsnedsättning. Föräldrarna själva känner också ofta att de inte räcker till i den utsträckning de skulle vilja för alla sina barn.

”Både berikande och påfrestande”

Under den här anhörigveckan kommer vi publicera artiklar där personer med egen erfarenhet får berätta hur man upplever syskonrelationen. Min upplevelse är att många syskon upplever sina erfarenheter både berikande och påfrestande. Att vara syster eller bror till någon med funktionsnedsättning gör att man får erfarenheter som andra saknar. Det ger en större förståelse för personer som fungerar lite annorlunda. Dessa insikter kan man dra nytta av i många olika situationer. Men det kan också finnas en frustration över allt som hänt under uppväxtåren och en oro hur det ska bli längre fram när föräldrarna inte orkar längre och vilket ansvar man då får. Sådana tankar är naturliga och bör delas med andra.

Stöd till syskon är nödvändigt

Vi kommer under veckan också lyfta fram syskongrupper. Det är glädjande fler och fler som upptäckt att man kan och bör erbjuda stöd till syskon för att underlätta goda relationer mellan alla i familjen. Förutom syskongrupper som erbjuds inom habiliteringen så har vissa av Attentions lokalföreningar själva tagit initiativ och startat upp syskongrupper.

Hoppas veckan bjuder på berikande läsning som kan hjälpa er vidare inom familjen. Och passa på att se pjäsen Skuggsyskon den är verkligen sevärd.

Text: Attentions ordförande Ann-Kristin Sandberg