Regeringen ger uppdrag att se över konsekvenser för daglig verksamhet inom LSS till följd av covid-19

Socialstyrelsen får i uppdrag att kartlägga och analysera hur pandemin påverkat möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till daglig verksamhet, och andra kommunala insatser, enligt lagen om stöd och service (LSS). Det beslutade regeringen under onsdagen den 14 oktober.

Mot bakgrund av att kommuner haft begränsad möjlighet att erbjuda personer med beviljade LSS-insatser att delta i ordinarie verksamheter under rådande pandemi har Socialstyrelsen av regeringen fått i uppdrag att kartlägga konsekvenserna för dessa individer. Uppdraget innefattar även möjlighet för socialstyrelsen att också inkludera andra kommunala insatser inom LSS i kartläggningen, om det framkommer indikationer på att också de har påverkats i och med pandemin. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2021.

– Ett bra och angeläget initiativ av regeringen. Vi vet att många individer med funktionsnedsättningar har drabbats extra hårt i kölvattnet av covid-19 och att många har fått mindre insatser eller helt blivit utan. Vi tycker att det är bra att det nu genomförs en kartläggning för att få en bild av omfattningen och vilka utmaningar som, med anledning av pandemin, väntar i framtiden säger Anki Sandberg, ordförande i Riksförbundet Attention.

Läs mer om regeringsuppdraget här.