Attention hade möte med utbildningsministern

Den 16 oktober 2020 hade Riksförbundet Attention ett digitalt möte med utbildningsministern Anna Ekström. Från Attention deltog Anki Sandberg, tf. kanslichef Elisabeth Sundström-Graversen och intressepolitisk utredare Matilda Berglund Calais.

– Vi hade en bra dialog där ministern lyssnade på våra erfarenheter av skolsituationen för elever med NPF, uppger Attentions ordförande Anki Sandberg.

Diskuterade problematisk skolfrånvaro

Attention lyfte den frustration som vår senaste medlemsundersökning visar. Vårdnadshavare upplever idag ofta att skolans insatser kommer för sent, är otillräckliga och inte stoppar den problematiska skolfrånvaron. Detta blir en stor påfrestning på familjerna som ofta leder till att man måste gå ner i tid eller blir sjukskriven.

Vi framförde också att vi vill se införande av nationell statistik kring både måluppfyllelse och skolfrånvaro för att kunna följa upp och utvärdera insatser och åtgärder. Vi framförde också önskemål om ökat uppdrag till SPSM att stötta skolor i deras arbete för en trygg och välfungerande skolgång för alla elever oavsett funktionsnedsättning.

Beträffande statistik hänvisade Utbildningsministern till ett uppdrag som Skolverket just nu har. Vi ska studera det närmare, men tvivlar på att det som myndigheten gör är tillräckligt.

Ministern medgav att NPF-eleverna är utsatta och att åtgärder behöver sättas in. Inga konkreta löften gavs men vi utlovades fortsatt dialog kring de frågor vi lyfte.

Skolan är en av Attentions viktigaste frågor och ni kan läsa mer om vår skolplattform här.