Barnkonventionen fyller år – men vi firar inte!

Riksförbundet Attention älskar barnkonventionen, den är viktig och gäller alla årets dagar. Men vi väljer att inte fira Barnkonventionens födelsedag för det finns många barn som inte har eller får rätt till det som står i barnkonventionen.

Sverige var ett av de första länderna som skrev under barnkonventionen redan år 1990 och sedan år 2020 gäller barnkonventionen som lag i Sverige. Det finns dock fortfarande många barn som inte har eller får rätt till det som står i barnkonventionen. Vi väljer därför att inte fira barnkonventionens födelsedag. Vi kommer däremot lägga all kraft på att fortsätta arbeta för ett samhälle för alla barn, där barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver!

Det står i Barnkonventionen att du som barn har rätt att uttrycka dina åsikter i allt som handlar om dig. Vuxna ska fråga dig, lyssna på dig och ta hänsyn till dina åsikter. Detta efterlevs inte och varje dag hör barn av sig till oss på Bris och berättar om hur vuxna inte lyssnar. Skolan frågar inte, föräldrar lyssnar inte, vården glömmer bort och politiker tar inte unga på allvar. Bris uppmanar därför barn och unga att göra sina röster hörda här>>  – Du får självklart vara anonym!

Bris har tagit fram material om barnkonventionen för att sprida till barn men också till intresserade vuxna:Mina mänskliga rättigheter – broschyr om barnkonventionen