Attentions digitala adventskalender består av 24 filmer

Imorgon är det äntligen dags att öppna första luckan i Attentions digitala adventskalender! Attentions Stockholms projekt ”Stöd i vardagen” står bakom dessa fantastiska filmer som handlar om känslor, exekutiva funktioner och bemötande. Varje dag fram till jul kommer vi publicera en film som känns relevant för såväl ung som gammal. Vi träffade projektledarna Johan och Nicole för att få höra mer om projektet och arbetet med filmerna.

Berätta gärna lite kort om projektet och varför ni valt att arbeta med just det området?

Projektet heter Stöd i vardagen och har drivits sedan 2018 inom Attention Stockholm. Det har som syfte att bidra till ökad självförståelse och mer meningsfulla relationer för personer med NPF, vilket vi har jobbat med i tre olika spår.

Rötterna till projektet är de många samtal och träffar som vi har haft inom vår lokalförenings verksamhet, där unga och vuxna med NPF regelbundet träffas för att dela erfarenheter och tankar med varandra. Ur detta hörde vi att många kämpade med att hitta sätt att få vardagen att fungera lite smidigare rent praktiskt, men ännu mer utifrån att förstå, hantera och kommunicera sina känslor. Det ville vi skapa material kring som kunde nå fler än de som hade möjlighet att komma på våra träffar. Utöver det har vi också arbetat med att föreläsa och ta fram material om bemötande.

Läs mer om projektet på www.attention-stockholm.se

Har ni gjort några spännande upptäckter under projektets gång?

Gång på gång har vi fått bekräftat vilket viktigt område detta med känslor är när det kommer till livet med NPF. Det är förstås viktigt för alla människor, men för personer med NPF är det något som kan påverka ens livskvalitet, ofta mer än ens övriga NPF-symtom. Trots det är det ett område som inte får så stort fokus i samtalen kring och behandlingarna för NPF. Något som för många kan vara förvånande är att det ofta är intensiteten i känslorna som blir utmanande när man lever med NPF – även för de positiva känslorna.

Alla olika grupper som vi har kommit i kontakt med kring detta tema har visat att det finns en stor efterfrågan på mer kunskap kring känslor. Under projektets första år skickade vi ut en enkät som vände sig till personer med NPF där vi ställde frågor om deras upplevelser kring känslor. 600 personer svarade och delade generöst med sig av vilken roll känslor spelade i deras liv. Också yrkesverksamma som jobbar med dessa frågor har varit väldigt engagerade i att dela med sig av sina kunskaper, och personer som möter personer med NPF har bett om att få ta del av våra material och kunskaper snarast möjligt.

Hur tänkte ni när ni tog fram filmerna? Vad handlar de om och vad hoppas ni att de som ser dem får ut av dem?

Vi ville skapa material kring dessa viktiga teman i ett NPF-anpassat format – korta och kärnfulla animationer. I filmerna har vi utgått ifrån att dels samla fakta som förklarar vad vi genom forskning vet, kombinerat med erfarenheter av andra om hur det kan vara just när man lever med NPF och slutligen med exempel på hur man rent praktiskt kan göra i livet för att få det att fungera bättre. Vi hoppas alltså att man ska få med sig lite mer kunskap som gör att man förstår sig själv lite bättre, lite igenkänning i att man inte är ensam i detta och lite verktyg att ta till när det behövs.

Att ta fram filmerna har varit en process som tagit över 2 år och involverat många olika personer – såväl inom Attention som ett team kring själva produktionen. Vi är djupt tacksamma till alla som bidragit med input, tankar och erfarenheter, och tror att detta är något som alla kan ha nytta av att reflektera kring i sina liv. Vi hoppas också att alla också kommer ihåg att på julafton (eller på juldagen om det passar en bättre) går in och kollar på www.känslogrejen.se där samtliga filmer finns samlade ihop med övningar och ytterligare tips från andra med NPF om att leda sig själv, att förstå, hantera och kommunicera sina känslor. Filmerna läggs också löpande upp på Attentions youtube-kanal >> HÄR! 

Kan ni skicka någon julhälsning till Attentions medlemmar?

Vår julhälsning till Attentions medlemmar är att ta hand om er och att vara snälla mot er själva. Vi lever i väldigt speciella och utmanande tider just nu och högtider kan vara både väldigt fina men också prövande. Känn in vad det är ni behöver för att må så bra som möjligt. Man får säga nej och man får be om hjälp. Och var vänliga mot er även de dagar det är tungt eller dagen inte går så som ni vill.

Vi vill också passa på att tipsa om en annan produktion som vi har tagit fram i projektet som vi tror kan vara en fin julklapp för alla med NPF – en kalender med 52 vardagstips och 52 konstverk från personer med NPF. Antingen ett i veckan för ett helt år eller alla på en gång, eller ett och samma hela året.

Köp kalendern >>HÄR!

Eller >>HÄR!

En riktigt god jul – vad än en god jul innebär för just dig – önskar vi er alla!