Attention webbinarium om flickor och kvinnor med NPF

Under 2020 har Riksförbundet Attention arbetat mer fokuserat med flickor och kvinnor med NPF med medel finansierade av Folkhälsomyndigheten. Vi har gjort ett  flertal insatser  för att höja kunskapsnivån inom det här annars lite bortglömda området. Årets sista insats är ett webbinarium med bl. a Lotta Borg Skoglund.

I webbinariet presenteras resultatet av vår senaste enkätrapport.
Vi försöker besvara frågeställningar såsom: Hur mår tjejerna? Vad beror det dåliga mående på? Hur kan det bli bättre?

Innehåll och föreläsare

Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention, inleder med att berätta bakgrunden till arbetet och avslutar med att berätta hur Attention vill arbeta vidare. Jenny Bexell, verksamhetsutvecklare, presenterar resultatet av enkäten. Lotta Borg Skoglund, psykiatriker, forskare och författare diskuterar olika förklaringar till varför resultaten ser ut som de gör. Carolina Roxå, coach, berättar om sina upplevelser och erfarenheter av att vara kvinna med ADHD.

Titta på webbinariet >> HÄR!
Läs rapporten i sin helhet >> HÄR!