Enkät riktad till äldre med NPF

Attentions projekt Äldrelyftet samlar under sitt första projektår information om äldre som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Under hösten har det skett via många djupintervjuer och nu är det dags att nå ännu fler via en enkät.

Äldre personer med NPF är i dagsläget en eftersatt grupp som det saknas mycket kunskap om. Det vill vi på Attention vara  med och förändra tillsammans med dig!

Är du 50 år eller äldre och har NPF? Då skulle det vara väldigt värdefullt för oss om du besvarade vår enkät. Det är enkelt att svara, det tar cirka tio minuter och du är anonym.

Gå till enkäten >>HÄR! 

Läs mer om Äldrelyftet-projektet >>HÄR!