Intervju med projektledare Fanny Eklund

Attentions projektet Ung dialog vill öka och samla kunskap om placerade ungdomar med NPF utifrån deras egna perspektiv, synliggöra dem, men också engagera ungdomarna.

– Vi har inte alla verktyg för att bemöta de här barnen och ungdomarna idag. Det saknas kunskaper om vad ungdomarna själva tycker att de behöver och det saknas ett NPF-perspektiv i debatten om placerade barn och unga, säger Fanny Eklund, projektledare för Ung dialog i en intervju med tidningen Omtanke.

Läs hela artikeln i omtanke här