Attention medverkar på lanseringskonferens för VIP:en

Idag är det lanseringskonferens för nationellt vård och insatsprogram för personer med adhd (förkortad som VIP). Medverkar gör Attentions ordförande Anki Sandberg som också suttit i den nationella arbetsgruppen. Attentions kanslichef Elisabeth Sundström Graversen medverkar också för att lyfta in det så avgörande brukarperspektivet.

Syftet med VIP:en är att sammanställa och tillgängliggöra kunskapsunderlag på en gemensam plats för olika yrkesroller inom tex psykiatri, socialtjänst eller skola. Detta  är något som vi från Attention efterfrågat länge. Vi tror att det ökar förutsättningarna för likvärdiga insatser, vem du än möter – och framförallt så är vi övertygade om att det ökar kunskapen om adhd.

Varför anser vi på Attention att VIP:en är så viktig

Det våra medlemmar ofta lyfter som en utmaning är något som vi kallar ”Fallet mellan stolarna”.För hur blir det för den enskilda individen när olika instanser bedömer och agerar olika? När socialtjänsten bedömer olika än skolan. När BUP bedömer olika än socialtjänsten. När arbetsförmedlingen bedömer på ett annat sätt än försäkringskassan. När försäkringskassans och vården bedömer behovet av stöd olika. Vi har en människa men flera system och flera synsätt.

– Det viktigaste med programmet och dess innehåll är att det kommer till användning i den praktiska verkligen, säger Attentions ordförande Anki Sandberg. Alldeles för många av våra medlemmar saknar det stöd de behöver för att fungera i vardagen och må bra.

Läs mer om VIP:en >> HÄR!