Inspektionen för socialförsäkringar kritisk till hantering av nya omvårdnadsbidraget

I höstas rapporterade flera medier om hur reformen från vårdbidraget till omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning gjort att tusentals familjer fått sänkta eller helt indragna bidrag. Av den anledningen gav regeringen ett uppdrag till Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) att utreda reformen och Försäkringskassans handläggning.

ISF släppte i veckan sin första delrapport där de granskat handläggningen av ärendena. Granskningen visar bland annat att det verkar vara svårare att komma upp i de högre ersättningsnivåerna inom omvårdnadsbidraget jämfört med vårdbidraget. Det framstår som att Försäkringskassan gör snävare bedömningar kring omvårdnadsbidraget, fastän förarbetena tydligt påpekar att reformens syfte inte är åtstramning. Granskningen visar också att Försäkringskassan är inkonsekventa i hur de förhåller sig till tiden då barnet är i skolan och det finns en otydlighet kring hur Försäkringskassan bedömer föräldraansvar i jämförelse med barn i motsvarande ålder.

Attention är kritiska

Attention ser allvarligt på den kritik som framkommer i rapporten. Det är oacceptabelt att Försäkringskassan inte har tillräcklig kunskap kring NPF-problematik och vad det innebär för många familjer i praktiken. Det får inte gå till så att besluten är inkonsekventa och uppfattas som godtyckliga, det riskerar inte bara att drabba den enskilda familjen väldigt hårt utan urholkar också trovärdigheten kring hela omvårdnadsbidraget.

ISFs slutrapport kring omvårdnadsbidraget väntas komma i 30 november 2021 och slutrapport kring merkostnadsersättning väntas komma 30 september 2022.

Läs hela ISFs rapport >>HÄR!