Alexander ser ut som vilken kille som helst, men under ytan kämpar han med sin språkstörning. Språkstörningen märks när han pratar. Ibland tappar och famlar han efter ord, gör annorlunda ordval, glömmer stavelser och böjer ord lite annorlunda. När någon annan pratar koncentrerar han sig maximalt.

Är det ord han inte förstår så brukar han avbryta och be att man upprepar sig. Om någon mumlar eller pratar för fort så är det svårt för honom att hänga med. Det kan uppstå missförstånd, och det tycker Alexander är jobbigt. Ofta hjälper det inte så mycket att berätta att han har en språkstörning. Folk förstår inte vad det innebär. Han tycker att ”Språkstörning” är ett dumt ord.

– Om man säger att man har en störning, så tycker jag att det låter som att man inte kan så mycket. Det stämmer ju inte alls.

Vad innebär det i skolan?

I skolan gjorde språkstörningen det svårt för honom att läsa, skriva och lära sig nya språk. Lärarna behövde därför anpassa undervisningen av några ämnen extra mycket. Framför allt fick Alexander hjälp genom att gå i en mindre undervisningsgrupp, där klassen var mindre och han kunde få mer hjälp av läraren. I klassen fanns också en logoped, som kunde extra mycket om läs- och skrivsvårigheter.

Språkstörningen gjorde de nationella proven till en utmaning. Om han skulle göra proven på samma sätt som alla andra så skulle han få lägga all kraft till att läsa och förstå instruktionerna. I språkklassen fick han möjlighet att göra proven ensam tillsammans med läraren

Alexander trivdes i skolan, men innan han fick det stöd han behövde var det tufft.

– Det var inte så bra den första tiden i skolan. Jag ville inte alltid gå dit. Jag hade inte så bra lärare och de sa att jag inte alls var redo att läsa och skriva. Det var jobbigt. Men sedan gick det bra! Då var det plötsligt roligt att gå till skolan.

Alex största utmaningar i skolan

  • Att prata inför en grupp
  • Att läsa
  • Att skriva
  • Att en del lärare inte visste vad språkstörning var. Då visste de inte heller hur de kunde hjälpa mig.

Alex tips till dig som går i skolan och har språkstörning

  • Få hjälp av en lärare att läsa. Då kan läraren förklara ord som jag inte förstår, och så diskuterar ni texten tillsammans.
  • Gör prov muntligt istället för att skrifligt.
  •  Be att någon annan skriver och antecknar åt dig under lektionerna.
  • Upprepa saker mycket. Till exempel efter NO-lektionerna brukade jag repetera det vi gjorde under lektionen.

Text: Nina Norén Fotot i artikeln föreställer inte Alex.