Calle, Lina, Ida och Adam läser speldesign på Fryshusets gymnasium i Stockholm. De går på ett program där elever med Aspergers syndrom erbjuds ett skolsammanhang där de får arbeta utifrån sina individuella förutsättningar. Calle går första året, de andra går fjärde.

– Det är väldigt skönt att det är fyraårigt, det blir ett lugnare tempo och vi får mer tid att klara utbildningen, säger Lina.

Här är struktur och tydlighet viktigt. Alla elever får en egen dator och hörlurar från skolan. För att stänga ute ljud kan de lyssna på musik eller sätta på brusreducering. Schemat för dagen står alltid på tavlan så alla kan se och veckans schema sätts upp på väggen. Lunch och raster är på samma tid varje dag. Lärarna arbetar mycket med att skapa gemenskap mellan de olika klasserna och eleverna lyfter sammanhållningen som en tillgång. Dessutom är klasserna små, runt 8-11 elever, så alla känner alla.

– Första året hade en klasskamrat skärmar för att få vara ifred. När vi lärt känna varandra ville han inte ha dem längre. Han blev bekväm med gruppen, berättar Ida.

Viktigt att eleverna verkligen förstår uppgifterna

Att vara tydlig är viktigt. På Fryshuset får de alla uppgifter digitalt, muntligt och om de vill i pappersform. Att uppgifterna ligger på nätet tycker gruppen är bra eftersom de kan hittas om man är hemma en dag. Calle tycker bra instruktioner ska ha exempel för att göra uppgiften tydlig. Adam tycker det är viktigt att läraren lyssnar på eleverna och ser till att de förstår uppgiften innan de börjar arbeta.

– Be eleverna återberätta uppgiften med egna ord. Då märker man om de förstått, säger han.
Ida håller med och säger att läraren kan låta eleverna förklara för varandra med egna ord om de inte förstår.

Kan vara svårt att be om hjälp

De vill att läraren ska gå runt i klassen och kolla hur det går med uppgifterna. Flera av dem har svårt att be om hjälp, därför är det viktigt att läraren kollar ifall de fastnar på en uppgift. För Lina som har svårt att räcka upp handen är lösningen en röd flagga på en pinne. Den sätter hon upp för att påkalla lärarens uppmärksamhet.

– Man ska inte hänga över axeln, det är viktigt att respektera det personliga utrymmet, inflikar Ida. De andra nickar.

För Lina är det viktigt att ha en bestämd plats i klassrummet och hon tycker det är jobbigt med förändringar i möbleringen. Adam tycker inte förändringar är så jobbiga, men har behov av att få röra på sig. Alla tycker det är viktigt att kunna sitta i mindre rum och arbeta när de vill det.

Läraren måste vara lyhörd och flexibel

Eftersom elever med Aspergers syndrom kan vara lite fyrkantiga tycker de det är bra om läraren är flexibel och kan anpassa sig efter elevernas behov. Läraren ska vara uppmärksam på signaler. Om en elev blir orolig ska läraren visa att hen finns där för eleven. Något de alla är överens om är att läraren inte får säga ”skärp dig”. Det är viktigt att läraren förstår att eleven har ett problem som denne behöver hjälp med att överkomma. Lina hade väldigt svårt för idrotten eftersom ljuden och de häftiga rörelserna gjorde henne orolig. Hennes lärare kom på en alternativ metod för att klara kunskapskraven. Hon gick långpromenader hemma med appen runkeeper och skickade in sin rutt till läraren, på andra uppgifter fick hon filma sig själv så läraren kunde titta på det i efterhand. Och istället för att sitta i den slamriga matsalen får hon äta i klassrummet.

– Vad är viktigast – att jag får energi att klara skoldagen eller att jag äter i matsalen? frågar hon retoriskt och tillägger att hon uppskattar att lärarna är lyhörda för elevernas behov.

Lite knep för att slippa oro

Alla tycker det är bra om läraren kan prata avslappnat och skämta för att skapa en bra stämning. Det är viktigt att läraren har en lugn energi och förmedlar trygghet eftersom elever med Aspergers syndrom lätt blir oroliga. Läraren bör mjukstarta lektionerna och ta saker stegvis för att undvika oro hos eleverna. En annan sak som är viktigt är att informera om förändringar i tid. Om man ska vara i en annan sal en lektion eller om man ska på en utflykt med klassen ska läraren säga till i förväg, även om det är en liten förändring eller kort utflykt.

– Det tar energi att ändra sig eller tänka om så då är det bra om man får förbereda sig, säger Lina.

De lyfter fram att det är lätt att få kontakt med lärarna via e-post eller telefon och skolan har tät kontakt med hemmet. Det skapar trygghet för både elever och föräldrar. Det märks att de trivs på skolan. Calle dröjer sig kvar efter intervju och fotografering och diskuterar datorspel med Ida och Lina i deras klassrum. De skrattar högt tillsammans. Här får de fokusera på sitt specialintresse hur mycket de vill.

Text: Calle Hedrén
Personerna på bilden är inte de verkliga personerna i reportaget.