Dominic är 24 år och studerar till undersköterska på gymnasienivå. Under större delen av grundskolan satt han hemma.

Han trivdes i lågstadiet, skolan var ett andrum från besvärliga familjeförhållanden. När han bytte skola i årskurs tre började mobbningen. Han berättade om det för sina lärare, men upplevde att han inte togs på allvar. Han slutade gå till skolan, det tog åtta månader innan det kom fram. Sociala myndigheter kopplades in, de ville att han skulle återvända till skolan – Dominic vägrade. Det blev början på olika sociala placeringar i fosterhem. Eftersom han flyttade runt mellan olika placeringar började han inte i skolan på de nya orterna. Vändpunkten kom när han var fjorton år och började i femman på en byskola.

Stadsmissions projekt Oneeighty

Marit Sahlström är projektledare på Stockholms Stadsmissions projekt Oneeighty som arbetar med att nå ut till elever som inte längre vill gå till skolan. De arbetar nätbaserat, genom att chatta med eleverna fungerar de som en brygga mellan dem och skolan. Enligt Marit är det viktigt att visa att man tar eleverna på allvar och att bygga relationer med dem samt att byta fokus i ansvarsfrågan. Ofta pratar man om eleven eller elevens familj som problemet, när man istället borde fokusera mer på lärmiljöns betydelse för att en elev ska kunna komma tillbaka till skolan.


– Alla barn och ungdomar har rätt till skolgång. Det är viktigt att skolan är tydlig i det mot eleven och att skolan och nätverket runt arbetar för att uppfylla sitt uppdrag.

Dominic stannade hemma i flera år

– I byskolan fick jag extra hjälp när jag behövde men annars var jag med den vanliga klassen, berättar Dominic.
Här kände han att lärarna såg honom, de tog tag i saker med en gång och visade att de brydde sig om alla elever. Socialen tyckte att det fungerade bra och bestämde att han skulle återvända till sina föräldrar och sin gamla skola. När han kom dit var det precis som förut och allt började om. Skolan gjorde inga anpassningar och rektorn sa att det inte förekom mobbning på skolan. Skolan tyckte inte det behövdes extra stöd, eftersom det hade gått så bra på den mindre skolan. Dominic slutade gå till skolan under flera år.

Att tänka på när eleven kommer tillbaka

När en elev återvänder efter att ha varit hemma en längre tid är det oerhört viktigt att denne får ett bra mottagande säger Marit från Oneeighty. Det kan till exempel innebära att en pedagog möter eleven i en miljö utanför skolan innan och följer med denne in i skolans lokaler. Har eleven varit borta behöver denne hjälp att strukturera upp sin skolgång. Läraren kan underlätta genom att skala ner antalet uppgifter till de som är nödvändiga för att nå kunskapskraven. Eleven kan ibland behöva ha tillgång till ett rum för att kunna dra sig tillbaka och vila. Det är också viktigt att trappa upp tiden i skolan långsamt, så att eleven hinner vänja sig och inte stressas.

Dominic började gymnasiet

Tillslut började Dominic gymnasiet och läste in grundskolans engelska, matte och svenska. Han beskriver att lärarna där såg alla elever, frågade hur det var och engagerade sig i livet utanför skolan när det behövdes. Det var där han träffade Marit. Efter några år började han på komvux på distans och efter ett tag var det ok att gå dit. Det var skönt att träffa vuxna människor och komma hemifrån.
Om en elev slutar komma till skolan tycker Dominic det är viktigt att läraren ringer och frågar varför eleven inte kommer. Det är vanligt att de som blir mobbade känner att det bara är mobbarna som ser dem. Vid varje möte med en ny person från myndigheterna var Dominic tvungen att berätta allt på nytt. Han tycker det hade varit bättre om han hade fått bygga förtroende för en person.

Marit säger att det är viktigt att tidigt ta kontakt med elever som stannar hemma. Ju längre de är hemma, desto svårare är det för dem att komma tillbaka. Och de flesta elever vill just tillbaka till skolan.
– En fungerande skolgång är det viktigaste skyddet mot ett långvarigt utanförskap, säger hon.

– Jag ville hela tiden tillbaka till skolan men till en skola som var mindre och lugnare, berättar Dominic.

Eftersom personen vi intervjuat vill vara anonym så har vi bytt ut hans namn och fotot är inte på honom.