Lotta Rizzo var 45 år när hon fick sin Asperger diagnos. Det innebar både en sorg och en lättnad. Sorg för att kunskapen om diagnosen hade kunnat underlätta tidigare i livet och en lättnad för att hon förstod varför hon börjat begränsa sig allt mer.
– Idag har jag fått en ökad kunskap och har lärt mig att fråga en extra gång när något är oklart, säger Lotta Rizzo som arbetar som konsultchef på It-företaget Left is right.

Det har hänt att tidigare medarbetare har låst in sig på toaletten för att de reagerat så starkt på något som Lotta Rizzo har sagt. Än i dag vet hon inte vad det handlade om, bara att det hon sa uppenbarligen uppfattades på ett sätt som aldrig var hennes intention. 

– Mitt problem har aldrig legat i att utföra arbetsuppgifterna, utan i själva kommunikationen. Att människor har blivit besvärade av mitt raka sätt eller att de behövt mer av ”duttande”. Alltså det där när du kommer tillbaka och bekräftar det som redan är överenskommet. De är något jag aldrig förstått, har du bestämt något så har du, varför återkomma till det? säger Lotta Rizzo och dricker lite kaffe.

Tjatade till sig jobbet

Vi sitter vid bardisken till hennes och makens personligt inredda kök i Liljeholmen.  Det går ihop med vardagsrummet där det hänger färgstarka tavlor, några har hennes man målat. 

Hon är systemvetare och arbetar sedan sex år på Left is right, som är ett It-företag med specialistering inom systemutveckling, systemintegration, It-support, drift och förvaltning. De är idag 15 medarbetare med det gemensamt att alla har en NPF-diagnos.

– Det var jag som ringde Vd:n och tjatade om ett jobb. De hade precis startat upp Left is right nummer 2 och jag hade ganska nyligen fått min Asperger diagnos. Men det tog lång tid innan jag fick ett arbete, säger Lotta och ler.

Hennes envishet och målmedvetenhet lönade sig till slut. Hon började som projektledare och tog med tiden över som konsultchef. 

Rätt person på rätt plats

– Jag ser till att det finns personer på alla uppdrag och stöttar dem. Eftersom jag själv är systemvetare kan jag ge konkreta råd och vara ett bollplank för våra programmerare. Dessutom gör jag lite egna uppdrag, arbetar med en del rådgivning och utredningar.

Lotta tycker att det är skönt att arbeta på ett företag där såväl arbetsgivare som kunder vet att hon och kollegorna har en NPF-diagnos. Det sparar mycket energi.

– Vi tar hänsyn till varandra ur den aspekten att ingen tar något för givet. För det är en vanlig fördom om människor med Asperger, att vi alla är likadana och beter oss som Raymond i filmen Rain Man, säger Lotta och skrattar.

För så är det naturligtvis inte. Däremot behöver man vara tydlig med en person med Asperger, tydlig med sitt språk och med avgränsningar. Ibland får jag kämpa med grabbarna på jobbet och förklara att även om de har rätt i sak så har inte kunden bett om just den detaljen som de vill fördjupa sig i. 

– Vad som också är skönt är att ingen behöver vara rädd för att göra fel. Vi använder oss inte av några ”blame games”. Om anvisningarna för ett jobb är otydliga kan en person som har Asperger lätt fastna, eftersom du är osäker på hur du ska gå vidare. Vi ställer mycket frågor till varandra. Hur menar du och hur tänkte du nu, utan att behöva vara rädd för att någon ska tycka att du är dum i huvudet. 


En inkluderande arbetsplats – hur gör man då?

– Ska du ha en mer inkluderande arbetsplats behöver du frigöra tid och lyssna klart på dina medarbetare och kollegor. Som chef är det otroligt viktigt att du är fri att komma med frågor, så att du inte fastnar med arbetsuppgifter. 

– För en person med Asperger kan det också vara svårt att skilja på privatliv och arbetsliv. Om du t ex har problem hemma tar det energi från koncentrationen och påverkar arbetslivet. Bara genom att få sätta ord på din situation kan ångesten lätta något. Och, betonar Lotta, var rak med din kollega. De flesta människor pratar gärna runt ett ämne och tror att det ska uppfattas ändå. Men om du tycker att din kollega med en NPF-diagnos gör något som du inte förstår eller tycker om, uttryck dig rakt och direkt. 


Kan du ge råd till den som vill komma in på arbetsmarknaden?

– Låt dig inte nedslås för att du inte har ett långt yrkesliv bakom dig. Om du till exempel har kompetens inom IT, gör ett eget projekt som du kan presentera för en arbetsgivare. Det kan vara ett projekt för en förening eller en organisation, eller något du styr över själv. Då bevisar du inför både sig själv och arbetsgivaren att du hanterar och klarar uppgiften.


Text & Foto: Ann Thörnblad