Avslag på ansökan om aktivitetsersättning

Ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringar om unga människor som får avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning visar på en oacceptabel situation av utanförskap och en ekonomisk utsatthet.

En ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF som har följt 3 000 unga vuxna med en funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa, visar att många unga vuxna som nekas aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Dessa unga människor får varken jobb eller insatser hos Arbetsförmedlingen – som det är tänkt och hamnar som följd till detta i en stor ekonomisk utsatthet.

SVT uppmärksammar att 20 procent av de unga vuxna med en funktionsnedsättning som nekades aktivitetsersättning hamnade hos Kronofogden. 40 procent tvingades söka ekonomiskt bistånd från socialtjänsten för att ha råd med mat och hyra. 

-De här dystra siffrorna bekräftar det vi i Attention länge har känt till, det vill säga att unga människor med psykiska funktionsnedsättningar befinner sig i en utsatt situation där de riskerar utanförskap och fattigdom. Bristen på stöd är oacceptabel. Här måste de myndigheter som möter dessa unga göra mer, och göra det tillsammans, säger Anki Sandberg, ordförande för Attention.

ISF rapport>>

SVT Nyhet>>