Hon leder arbetsträningen på Myrorna: “Vi har aldrig tråkigt!”

Kerstin Brage är ansvarig för den nationella arbetsträningen på Myrorna, Frälsningsarméns butiker som tar emot 2500 personer i arbetsträning per år. Utöver dem tar de emot 500 personer från Kriminalvården, som tilldömts arbetstjänst.

– Vi har världens bästa arbetskraft. Några har NPF-diagnoser medan andra är dömda till samhällstjänst, förklarar Kerstin.

Hon berättar om vilka fina möten mellan helt olika människor som skapas i Myrornas verksamheter. På Myrorna kallas alla praktikanter för ”samarbetare” och Kerstin betonar hur viktigt det är att de känner sig delaktiga i verksamheten. Alla får beskrivet för sig vilka mål man strävar mot och att överskottet från Myrorna går till Frälsningsarméns sociala verksamheter.

Stort fokus på handledning

– Vi ställer frågor som: Varför ska du vara hos oss? Vad behöver du träna på? Vi fokuserar på arbetstagarens behov istället för tvärtom. Alla får en möjlighet att börja om, klargör Karin och förklarar att det är de mjuka delarna som man måste träna på mest, det sociala.

Hon medger att de inte har tillräckliga kunskaper kring NPF, men berättar att de håller på att utbilda sig i en metod som heter “Supported employment”, där de lär sig hur de kan ge stöd på arbetsplatsen.

– Vi behandlar alla lika: alla är här på samma villkor, så frågan är om vi behöver veta hela tjocka boken bakom varje person, även om det är viktigt att vi vågar fråga och utmana dem lite, säger Kerstin.

Lönsamt för Myrorna

Kerstin menar även att det är lönsamt för Myrorna att ha personer med NPF som arbetstränar hos dem.

– Ja, de bidrar till att arbetet utförs. Vi får inget handledararvode, men det är ändå win-win att de får arbetsträna och vi får arbetsuppgifter utförda.

– Många är glada och positiva människor som det händer mycket saker omkring och det är aldrig tråkigt med dem. De är härliga personlighetstyper, berättar hon och avslutar med ett råd till andra arbetsgivare:

– Våga! Mångfald berikar verkligen. Man kan alltid ta hjälp av arbetskonsulenter om det behövs.

Text & Foto: Lou Rehnlund