I den här artikeln har vi sammanställt olika saker som är bra att tänka på när du kommunicerar med en person med NPF. Bra att tänka på att är att alla personer med NPF är olika, så vissa av tipsen är kanske mer aktuella för vissa anställda än för andra. Enklaste sättet att ta reda på hur det är för just din anställda med NPF är att prata om det.

Ramar och tydlighet

Alla människor är unika och fungerar på olika sätt, men ändå finns det någon slags norm som vi utgår ifrån när det gäller arbetsfördelning, prioritering och instruktioner. En person med NPF tenderar att ibland hamna utanför denna norm och behöver kanske stöd att veta vad som förväntas. Var därför alltid mycket tydlig med vad som gäller och vad du förväntar dig.

Kommunikation

Det finns många sätt att ställa frågor – och många sätt att ge svar. Hur kommunicerar du? Använder du öppna frågor eller bäddar du för ett ja/nejsvar i din frågeställning?

Våga ställa krav

Bästa sättet att utvecklas både professionellt och privat är att någon ställer krav på dig och har tydliga förväntningar. Det gäller inte bara personer med NPF. Men kraven behöver vara på rätt nivå! Lär känna din arbetstagare väl och skapa tillsammans en tydlig och realistisk målformulering.

Utse gärna handledare

Eftersom det är många frågor som kan uppstå i vardagen kan det vara klokt att utse kontaktpersoner eller handledare som kan svara på frågor och ge stöd när det behövs, till exempel när det gäller konkreta arbetsuppgifter eller sociala koder. Detta behöver inte vara en och samma person. Se till att handledaren har förutsättningar att lägga tid på handledningen.

Regelbundna uppföljningar

”Det är bara att fråga om du undrar något, inga frågor är dumma!” är något man ofta säger som arbetsgivare. Men det kan också bli för många frågor, vilket kan skapa irritation, eller så är det svårt att veta vilka frågor man ska ställa. Boka in regelbundna uppföljningsmöten för frågor och funderingar, eller bestäm regler för hur och när man kan ställa frågor, kanske efter hur akuta de bedöms vara. Dra inte förhastade slutsatser om att personer inte vet något om de ställer många frågor, det kanske bara beror på att de tar ansvar genom att dubbelkolla om de förstått rätt.

Haka inte upp dig på kroppsspråk och tillvägagångssätt

Det du tror att personen uttrycker i sitt kroppsspråk kanske inte alltid stämmer in med det som hen vill förmedla. Lyssna främst till vad som sägs. Samma sak kan gälla angående arbetssätt och tillvägagångssätt. Fokusera på resultatet, inte exakt hur vägen dit ser ut.

Varierad dagsform

Energinivåerna kan variera stort beroende på vad som hänt tidigare under dagen eller tidigare dagar. Det kan göra att dagsformen kan variera och därmed även den arbetsförmåga man har. Det innebär att det som fungerade superenkelt igår kan vara svårare idag. Att prioritera och hantera tidsramar kanske funkar utan problem om man är utvilad och inte har tankarna någon annanstans, men om man har sovit dåligt, det var stopp i kollektivtrafiken och man dessutom varit osams med en vän kan det se helt annorlunda ut. Hur dagsformen varierar är naturligtvis olika för olika personer, men det kan kanske vara bra att vissa dagar få möjlighet att arbeta med lite mindre kravfyllda arbetsuppgifter eller slippa direkta kundkontakter. Om det här gäller den person som du har anställt, är det bra att ni kommer överens om ett system för hur ni pratar om detta.

Fråga gärna!

Är det något du funderar över, när det gäller bemötande eller anpassningar av uppgifter, är det enklast att fråga. Det är personen själv som är experten! Vad gäller för dig? Är det här okej för dig? Hur vill du att vi ska bemöta dig när det gäller den här frågan? Vad tror du skulle vara bäst för dig i den här situationen? Våga fråga!

Stötta även kollegor

Som chef har du ofta ett försprång jämfört med dina andra anställda, som inte har lärt känna eller lärt sig tolka den nya kollegan lika bra ännu. Hjälp till med tolkningen, om ni har kommit överens om att berätta om diagnosen för kollegorna! Tydligheten och ärligheten hos personer med NPF kan ibland verka lite plump, och svårigheten en del har med ögonkontakt kanske missförstås som ointresse. Ta upp sådant med kollegorna, med godkännande av personen det gäller, så minimerar ni risken för missförstånd.

Sprid kunskap

Sprid denna skrift för att kollegorna ska få information. Ta in en föreläsare eller stödperson som kan berätta mer. Kom överens med personen själv, kanske denne vill hålla en egen presentation eller har tips på vilken information kollegor behöver ha? Om personen inte vill berätta om sin diagnos kanske ni kan prata om konkreta behov, till exempel ”han har eget rum för han har behov av att sitta ostört när han arbetar”.

Tänk på att

• Tro på alla individers förmåga, men generalisera inte. Bara för att en uppgift fungerar bra är det inte säkert att en annan gör det.
• Utgå från att personen ska klara det du ber om, men fråga för säkerhets skull.
• Kräver alla arbetsuppgifter att du är ett proffs på sociala relationer, eller är det andra egenskaper och kompetenser som är relevanta?