Riksförbundet Attention och Lärarnas Riksförbund går gemensamt ut och kräver att de som sitter på ansvaret – politikerna och skolhuvudmännen – nu också tar sitt ansvar. En majoritet av eleverna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) når inte behörighet till gymnasiet och många har någon form av problematisk skolfrånvaro. Vi har inte råd att förlora så många unga människor till utanförskap. Läget har varit akut länge och nu måste politikerna agera!

Läs artikeln i sin helhet.  >> HÄR!