När du gör en utredning hos BUP eller BUMM möter du flera olika personer, med olika yrken och kunskaper. Tillsammans försöker de förstå dig och de problem som gjorde att du eller dina föräldrar sökte hjälp. Om du får en diagnos kan du ofta få stöd från något som kallas habilitering. De som jobbar där hjälper dig att förstå dina svårigheter. De kan också hjälpa dig att hitta nya sätt att hantera situationer där det brukar bli problem. I texten nedan berättar vi mer om personerna du troligen kommer träffa.

Psykologen

Psykologen kan du träffa vid flera olika tillfällen. Hon/han är expert på känslor och varför människor beter sig som de gör. Psykologen vet också vad som brukar vara särskilt lätt eller svårt om man har adhd, AST eller Tourettes syndrom. När du gör en utredning hos BUP eller BUMM pratar psykologen med dig och dina föräldrar om hur du brukar må och reagera i olika situationer. Ibland får du göra tester för att psykologen bättre ska förstå vilka problem du har, och vilken hjälp du behöver. Om du får en diagnos kan du och din familj också få träffa en psykolog eller kurator som ger er råd och stöd, och hjälper er att förstå det som händer.

Läkaren

När du gör en utredning hos BUP eller BUMM kommer du att få träffa en läkare. Hon/han är specialutbildad för att arbeta med barn, och är expert på att känna igen tecken på AST, adhd och Tourettes. Ibland kan läkaren behöva undersöka din kropp, och hur du rör dig. Han/hon talar om ifall det finns någon medicin som kan vara bra för dig. Läkaren kan också skriva remisser, det vill säga se till att du får träffa andra specialister, som till exempel arbetsterapeut eller kurator.

Sjuksköterskan

Ibland samarbetar läkaren med en sjuksköterska. Sjuksköterskan kan förklara om det är något du inte förstår kring din behandling och medicinering. Hon/han kan också ge råd om mat, sömn och motion, eftersom det påverkar hur du mår.

Arbetsterapeuten

Arbetsterapeuten hjälper dig om du känner att du har svårt att klara av vardagen på egen hand. Hon/han ger förslag på förändringar och hjälpmedel för skolan, hemmet och fritiden som gör det dagliga livet lättare. Arbetsterapeuten ger råd om hur du kan planera och förenkla tillvaron, och hjälper dig att träna på saker som känns extra svåra.

Kuratorn

Om du har fått en diagnos kan en kurator ge dig och dina föräldrar råd kring problem som har med din funktionsnedsättning att göra. Ni kan också prata om hur det känns att du har fått diagnosen. Kuratorn ger information om vilken hjälp du och din familj kan få från samhället, och stödjer er i kontakten med olika myndigheter. Hon/han kan ge råd i personliga frågor, som hur man hanterar ensamhet och relationer eller konflikter med kompisar och familj. Ibland kan kuratorn också vilja prata med dig under utredningen om hur du mår.

Logopeden

Den som har en språkstörning eller AST kan ha svårt att göra sig förstådd och förstå andra. Då kan man behöva träffa en logoped. Logopeden hjälper dig att träna upp ditt tal och din språkförståelse. Ibland kan det vara bra att ta hjälp av bilder som stöd. Det kan logopeden också hjälpa dig med.