Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beviljar subvention av läkemedlet Melatonin AGB för barn från 6 år till och med 17 år med adhd och sömnproblem.

I Fredags, den 26 mars 2021, beslutade tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) om att läkemedlet Melatonin AGB kommer subventioneras för gruppen barn och ungdomar mellan 6 och 17 med adhd och sömnproblem. Anledningen till att subventionen enbart omfattar denna patientgruppen beror på att läkemedelsföretaget endast ansökt om subvention för just den gruppen.

Vi har fått bekräftat från TLV att de lagerberedningar av Melatonin unimedic och Melatonin APL som är orala lösningar fortsatt kommer ingå i subventionen precis som tidigare.

Mer information kring TLVs beslut finns här.