Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat Försäkringskassans hantering av ansökningar om sjukpenning eller aktivitetsersättning.

ISF har i sin granskning tagit del av 455 beslut där enskilda fått beslut om avslag på deras ansökningar om sjukpenning eller aktivitetsersättning. Granskningen visar att det i 11 procent av ärendena förekommer så stora brister gällande Försäkringskassans utredningsåtgärder att det sannolikt har påverkat beslutet. Försäkringskassan har helt enkelt inte levt upp till den utredningsskyldighet de enligt svensk lag har.

I ytterligare 37 procent av ärendena finns det enligt granskningen förbättringsbehov. Detta innebär att det i 48 procent av alla granskade beslut finns brister i Försäkringskassans handläggning. En vanlig brist är att de inte kommunicerat vilka överväganden de gör inför beslut för att möjliggöra kompletteringar och i ärenden rörande aktivitetsersättning är styrningen otydlig kring hantering av ansökningar där det inte finns läkarintyg i ansökan.

De här 11 procent av ärendena är enskilda individer som felaktigt kan ha blivit utan ersättning i en oerhört tuff situation i livet. Det är oacceptabelt och skadar förtroendet för hela socialförsäkringssystemet. Att dessutom nästan hälften av alla granskade beslut innehåller någon form av brister i handläggningen är något som verkligen måste tas på allvar både inom Arbetsförmedlingen men även bland ansvariga politiker säger Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention. Vi måste kunna lita på att vi har en rättssäker och förutsägbar socialförsäkring som ger stöd när behov uppstår och till alla som behöver det.

Rapporten kan du läsa på ISF hemsida.