I början av pandemin skickade Attention ut en enkät till sina medlemmar med fokus på hur covid-19 påverkat deras liv. Nu har ett helt år passerat, pandemin är kvar och vi tycker att en uppföljande enkät är nödvändig.

Resultaten i första enkätundersökningen visade att personer med NPF och deras anhöriga har fått det betydligt svårare under pandemin. Det finns starka skäl att misstänka att saker och ting inte blivit bättre under året som gått och därför genomför vi nu en uppföljande enkät.

Hur kommer resultaten användas?

Resultaten kommer att användas i vårt påverkansarbete för att skapa förändring. Det kommer att presenteras i debattartiklar, sociala medier, i Attentions medlemstidning, i skrivelser, på konferenser, möten och på vår hemsida.

Alla svar hanteras anonymt och dina svar kommer inte att lämnas ut. Att svara på enkäten uppskattas ta ca 5-10 min.  Lämna ditt svar senast den 29 april.

Besvara enkäten här!