Förändringarna kring kring Melatonin AGB och subvention som Attention skrivit om den senast tiden engagerar och upprör många av våra medlemmar. Vi har därför varit i kontakt med Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånverket och även läkemedelsföretaget som tillverkar Melatonin AGB för att försöka få större klarhet i saken. Också för att framföra hur förändringen drabbar vara medlemsgrupper.

Den information vi har fått kring nuvarande situation är att det, på grund av att lagerberedningen Melatonin AGB de senaste åren förskrivits av allt fler läkare och att antalet recept ökat så mycket enligt svenskt regelverk krävs en reglering av lagerberedningen när förskrivningen av recept är så omfattande. Det beslutades från tillverkarnas sida att avregistrera lagerberedningen och ansöka om en registrering av ett nytt läkemedel till Läkemedelsverket. 

Begränsade studier försvårar

När läkemedelsföretag ansöker om att registrera läkemedel hos Läkemedelsverket måste de tillhandahålla studier kring att läkemedlet fungerar och för vilka det fungerar till Läkemedelsverket som därefter fattar beslut om för vilka läkemedlet ska rekommenderas. 

Enligt läkemedelsföretaget finns tyvärr inte tillräckligt många eller omfattande studier kring Melatonin för andra patientgrupper än barn och unga med adhd och sömnproblem (samt för personer med jetlag). Läkemedelsverket har därför bara godkänt så kallade indikatorer för barn och ungdomar mellan 6 och 17 år med adhd och sömnproblem. Utifrån hur regelverket ser ut idag verkar det alltså som att det behöva fler studier kring läkemedlet och att dessa studier omfattar andra grupper.

Därför gäller subventionen enbart barn och unga

Läkemedelsföretaget kan efter godkänd registrering av läkemedlet ansöka om subvention, alltså att läkemedlet ska ingå i högkostnadsskyddet, till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket fattar sedan beslut om vilka grupper som ska omfattas av subvention utifrån de indikatorer som Läkemedelsverket har beslutat om. Det är alltså anledningen till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslut om att subvention enbart ska gälla för just barn och unga mellan 6 och 17 som har adhd och sömnproblem. Vi har fått information om att andra former av Melatonin, till exempel oral form, fortsatt finns på lagerberedning och att de omfattas av subvention så som de tidigare gjort.

Attention vill att fler grupper kan få melatonin subventionerat

Attention har fått in många frågor och tankar från medlemmar kring detta och är medvetna om att det finns många vuxna med adhd som använder sig av melatonin idag, samt även barn med andra diagnoser än adhd. Det är väldigt olyckligt att många som idag har stor nytta av Melatonin nu inte kommer få möjlighet till att få det subventionerat. Vi har i kontakten uppmärksammat alla parter på att det är många fler än bara barn och unga mellan 6 och 17 år med adhd och sömnproblem som har recept och behöver Melatonin för sina sömnproblem.

I och med att Melatonin finns att köpa receptfritt får vi hoppas att utvecklingen kring detta läkemedel går snabbt och att forskning kring andra användargrupper görs så att fler grupper ska kunna omfattas av subventioner.

Läs tidigare artiklar