Riksförbundet Attentions projekt Trots allt! och Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in till bokcirklar för föräldrar till barn med trotsproblematik.

Med hjälp av litteratur om trotssyndrom/ODD/trotsproblematik vill vi skapa gemensamma plattformar för samtal om trots. Är du förälder till barn som uppvisar trotsproblematik? Då är du varmt välkommen att anmäla dig till digitala träffar där gruppen tillsammans läser och reflekterar över en bok som kan ge verktyg i vardagen.

I projektet Trots allt!’s bokcirklar så fördjupar ni er tillsammans i ämnet trots och diskuterar med varandra. Alla får komma till tals och ni väljer själva de ämnen ur boken ni valt som känns viktiga för just er grupp. Bokcirklarna träffas vid fyra tillfällen online för att diskutera grunden i föräldraskapet, den egna viljan, känslosvall, syskonbråk och vuxensamarbete.

Böckerna som ingår i bokcirkeln 

Your Defiand Child – av Russel A Barkley

Your Defiand Teen – av Russel A Barkley, för lite äldre barn/tonåringar

(De två första böckerna är på engelska, men samtalet förs på svenska om inte gruppen kommer överens om annat.)

Barn som bråkar – av Tina Wiman och Bo Hejlskov Elvén

Explosiva barn – av Ross Greene

Intresseanmälan

Anna-Maria Lundberg, Studieförbundet Vuxenskolan, anna-maria.lundberg@sv.se eller 076-309 37 12

Ange i anmälan vilken bok du vill läsa. Ange också om du kan tänka dig att vara cirkelledare för en grupp. Det stöd du behöver får du av Anna-Maria.