Röster från placerade unga med NPF

I podcastserien ”Placerad” hör du sex ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättning berätta om sina erfarenheter från samhällsvården. Det är berättelser om missförhållanden, bristande stöd och bemötande, men även historier om när det faktiskt har fungerat.

Omkring 30 000 barn och unga placeras i familjehem, på HVB-hem och SiS-institutioner varje år. Många av dem har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Trots det saknas det kunskap och vårdformer för hur man på bästa sätt hjälper den här gruppen att öka chanserna till ett gott liv. 

Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog lanserar nu podcastserien Placerad med berättelser från sex ungdomar med NPF som har erfarenhet av samhällsvården. Vi får följa med i deras vardag och höra om vad som har varit svårt under placeringen. Det är berättelser om missförhållanden i form av våld, sexuella övergrepp, bristande stöd och bemötande. Men det är även historier om när det har blivit bra, när man till slut har blivit placerad på en trygg plats, fri från hot och våld. Där man mött vuxna som visat att de bryr sig, lyssnat och tagit en på allvar. Där man har fått det stöd man behöver utifrån sin NPF. 

Själva idéen till podcasten kommer från de barn och unga som har varit med i projekt Ung dialog. De unga vill uppmärksamma allmänheten på de problem som finns inom samhällsvården. De hoppas även på att podden kan stärka och ge hopp till andra barn och unga med liknande erfarenheter. 

Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog arbetar för att göra det bättre för placerade barn och ung med NPF. En del av det arbetet är att göra målgruppens röster hörda, då dessa är barn sällan får komma till tals. Podcastserien kan ses som en förlängning på Ung dialogs rapport ”Var ska jag hamna?” med 100 röster från barn och unga med erfarenhet från samhällsvården.

Podden Placerad finns där poddar finns! 

Lyssna på podden här>>

Läs mer om podden här>>