Personer neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har stängts ute från polisutbildningen men nu har reglerna för intag ändrats. Diskrimineringsombudsmannen DO slog i juni fast att Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket gör sig skyldiga till diskriminering då de utesluter personer med NPF-diagnoser från mönstringen. Polismyndigheten har haft samma policy för sökande till polisutbildningen, men ändrar nu policyn efter DO:s beslut.

Individuell bedömning

”DO har slagit fast att Försvarsmakten måste göra en individuell bedömning av de sökande. Och vi anser att även vi måste följa det ställningstagandet”, säger Eva Årestad Radner på Polismyndighetens HR-avdelning till Polistidningen.

Personer med adhd, add, autism och/eller Tourettes syndrom ska därmed få möjlighet att få sin ansökan till att bli polis prövad individuellt av Plikt- och prövningsverket. Det är ännu inte klart hur prövningen ska gå till. 

”Det är något vi måste prata med Plikt- och prövningsverket om, eftersom det är de som gör prövningen. Vi måste ha en samsyn, och det är något vi kommer att börja jobba med efter semestrarna”, säger Eva Årestad Radner till Polistidningen.

Attention kommenterar beslutet

Anki Sandberg, Riksförbundet Attentions ordförande, gläds över de ändrade reglerna.

– Ett efterlängtat och viktigt beslut i en fråga som vi i Attention slitit länge med. Att det rör sig om diskriminering har varit solklart för oss, så DO:s beslut i frågan, som öppnar för förändring är bra för hela samhället. Det betyder att man inte kan bedöma människor med funktionsnedsättning i en klump där alla förväntas ha samma svårigheter. Dagens ungdomar behöver bli bedömda utifrån vad de kan, inte utifrån en schabloniserad syn på sina diagnoser.