Enkät från Riksförbundet Attention och SVT uppdrag granskning till dig som är vårdnadshavare till ett barn med NPF-diagnos som ska börja skolan igen efter sommaren.

Som ett led i Riksförbundet Attentions arbete med att skapa en bättre skolsituation för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) genomför vi regelbundet skolenkäter. Vi vill veta hur du och ditt barn känner inför att det snart är dags att börja skolan igen. Denna gång gör vi enkäten i samarbete med SVT Uppdrag granskning som också formulerat en del av frågorna. I höst har redaktionen för avsikt att uppmärksamma de svårigheter som möter familjer med NPF-diagnoser.

Enkäten vänder sig till dig som har barn med tidigare erfarenhet av skolan, därför vill vi att ditt barn som lägst ska börja årskurs 2 i grundskolan (inklusive resursskola), grundsärskolan eller specialskolan. Enkäten rör även barn/ungdomar som ska börja i, eller redan går i, gymnasieskolan/gymnasiesärskolan. Vi vill gärna att du svarar på enkäten även om ditt barn har fyllt arton år.

Har du flera barn med NPF går det bra att svara för alla barnen. Fyll då i en enkät för varje barn. 

Alla svar hanteras anonymt och dina svar kommer inte att lämnas ut. Enkäten tar ca 5 minuter att genomföra. Sista svarsdag är 19 augusti.

Resultaten kommer att delas med reportar på Sveriges Television. Om du vill kommer du ha möjlighet att lämna dina kontaktuppgifter i slutet på enkäten och kan då komma att bli kontaktad av SVT. Attention kommer använda resultaten i vårt påverkansarbete för att skapa förändring.