– Dina åsikter är viktiga för oss!

Riksförbundet Attentions arvsfondsprojekt Ung Dialog arbetar för att placerade barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska få det bättre när de är placerade på SiS, HVB och familjehem. 

Nyckeln till framgång i projektet är att vi får ta del av ungas egna erfarenheter av att vara placerade. Därför har vi en expertgrupp med ungdomar där vi tillsammans arbetar för att göra det bättre för placerade barn och unga!

Expertgruppen

Ung dialogs expertgrupp består av ungdomar som är eller har erfarenhet av att vara placerade och som har eller är under utredning för en NPF-diagnos, såsom adhd eller autism. 

Gruppen träffas digitalt där vi har gruppsamtal för att diskutera hur man kan göra det bättre i samhällsvården utifrån olika teman och frågeställningar. Vad varje individ säger är anonymt och stannar inom gruppen och man kan välja att ha kameran avstängd. Man förbinder sig inte till någonting utan väljer själv hur många möten och aktiviteter man vill delta på.

Tidigare så har expertgruppen bland annat diskuterat frågeställningar, skrivit debattartiklar, texter, tagit fram metodmaterial till socialtjänsten och gjort filmer.

Som tack för din medverkan så erbjuder vi dig ett Superpresentkort värt 250 kr för varje tillfälle!

Har du frågor eller vill anmäla dig till expertgruppen?

Kontakta då:

Jacqueline.treschow@attention.se

070 289 88 58   

Expertgruppens möten under våren 2022

Möte 3: Torsdag den 7 april, kl. 17.30 -19.00

Möte 4: Torsdag den 12 maj, kl. 17.30 -19.00