Attention fick ett inspirerande mail från Anders Stålhandske som tillsammans med sina kollegor Madeleine Scharnell och Örjan Andersson startat upp en NPF-verkstad på skolan där han jobbar. Ett gott exempel som är väl värt att sprida under skolkampanjen tänkte vi och ställde lite frågor till honom.

Hallå där Anders, berätta om er skola!

– Parkskolan i Teckomatorp är en F-6 skola i Svalövs kommun.

Hur föddes idéen om en NPF-verkstad?

– Idéen kom VT-2020, utifrån att vi såg ett behov, som grundades i att vissa elever var utanför i klassrummet. Vi tänkte nytt, och ville erbjuda en alternativ lärmiljö som senare blev till en uppskattad studieverkstad.

Var det svårt att få till? 

– Vi hade samtal med rektor och beskrev våra tankar för att bedriva en alternativ undervisning som fångar alla elever som behöver stöd och utmaningar. Vi utgick ifrån befintliga möbler och inredning och möblerade därefter ett rum med alternativa lärmiljöer. Efter en termin med goda resultat pratade vi med vår utbildningschef, som också såg det positiva i förändringen och utvecklingen. Behovet av en större lokal med nya möjligheter och inredning bekostades av pengar från statsbidraget “likvärdig skola”. Vi har nu två lokaler, som elever på skolan har tillgång till under skoldagen. Hit kommer också elever som har behov av det på regelbundna tider. 

Vad finns i NPF-verkstaden? 

– I studieverkstaden har vi bl.a cykelbänkar/bikeit, skärmar, stools, golvskärmar, pilatesboll, soffa, sacosäck, puffar, balansplatta, fåtöljer med draperi, sensmotoriska katter, time-timer, ipads, tyngdpennor, tangles, tyngdkrage, hörlurar. Vi har alltid lugn avslappningsmusik i rummen och samtalstonen är låg.

Hur är det tänkt att den ska användas? 

– Tanken är att anpassa lärmiljön efter barnens behov och inte tvärtom. Vi vill ge eleverna fler möjligheter till olika inlärningssituationer, därför är det viktigt med platser anpassade för ett mer aktivt lärande.

Hur har reaktionerna från eleverna varit? Trivs de? 

– Så här säger eleverna själva: “Det är lugnt och skönt”, “Man får hjälp när man behöver”  “Man kan bygga sin egen vrå med hjälp av skärmarna” “Skönt med fåtöljen med draperi” “Man blir lugn när man kommer hit”. Det som är mest uppskattat i studieverkstaden är fåtöljerna med draperi och skärmarna som man kan möblera efter behov.

Hur tycker lärarna att det fungerar?

– Det har ökat förståelsen för barn med funktionsnedsättning. Lärarna har förändrat miljön i klassrummet till det positiva med hjälp av skärmar, lugn musik och saccosäckar. Samarbetet mellan oss som arbetar i studieverkstaden och klasslärarna har ökat och det har blivit lösningsfokuserade samtal mellan oss i personalgruppen.

Varför tycker ni att andra skolor borde skapa en NPF-verkstad?  

– Om någon skulle resa med en tidsmaskin från 1920-talet till idag, så skulle hen säkert känna igen en hel del i ett klassrum. Det passar inte alla. Vi på Parkskolan i Teckomatorp vill vara ett gott exempel, på hur andra skolor kan förändra, så att vi anpassar lärmiljön efter eleverna och inte tvärtom.

Läs mer om bidrag från “likvärdig skola”