Under våren testade Attention att erbjuda en anhörigtelefon. Det blev succé och samtalen blev snabbt fullbokade. Telefonen har inte varit bemannad under sommaren, men torsdag 16 september drar vi igång igen. Telefonen är öppen för alla men vi prioriterar våra medlemmar i första hand. 

Telefonlinjen bemannas av våra ideella krafter som har kunskap inom NPF och egen erfarenhet av att vara anhöriga. Detta är ett samarbete mellan Riksförbundet och vår lokalförening Attention Stockholm.

Vi kommer att ha en ”öppen tid” och en ”bokad tid” och du kan läsa mer om vad detta innebär här. https://attention.se/om-oss/kontakt/stod-och-radgivning/