Under augusti genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning om hur elever och föräldrar känner inför skolstart. Resultaten i undersökningen visade på mycket stor oro. Mot bakgrund av vår undersökning bjuder vi den 24:e september kl. 08.30 – 09.30 in till ett webbinarium där vi fördjupar oss i skolan tillsammans med Skolverket, Skolinspektionen, Lärarförbundet och Sveriges Elevkårer.

Frågeställningar vi utgår ifrån

  • “Hur kan skolorna bli bättre på att ge stöd och anpassningar till de elever som behöver det som mest?”
  • “Vad behöver lärare, skolledningar och elevhälsa göra för att klara av sina uppdrag när det gäller elever med NPF-diagnos?”
  • “Hur kan vi tillsammans arbeta för en tillgängligare miljö och ökad skolnärvaro?”

Medverkande

Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket

Helén Ängmo, generaldirektör Skolinspektionen

Helene Fägerblad, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet

Josefine Fälth, ordförande Sveriges Elevkårer

Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention, moderator 

Se webbinariet i efterhand

Ladda ner inbjudan