Attention har svarat på ett utredningsförslag hur samhället ska kunna skapa en sammanhållen god och nära vård för barn och unga.

Den pågående omställningen mot en primärvård som kan ge tidiga insatser till den vuxna befolkningen är minst lika angelägen när det gäller barn och unga. Vi välkomnar ambitionen att lyfta förslag som gör det möjligt att ge mer förebyggande och främjande insatser tidigt i en utveckling av psykisk och fysisk ohälsa. Vi representerar diagnoser och tillstånd som i de flesta fall visar sig tidigt i barndomen och där en god och sammanhållen vård har stor betydelse både för den unge och dennes familj.

Läs hela remissvaret här