Attention vill ge uppmuntran, inspiration och nya verktyg till er som jobbar inom skolans värld. Därför har vi under skolkampanjen i september bjudit på fyra kostnadsfria digitala föreläsningar. Föreläsningarna ligger öppna via vår youtube-kanal AttentionPlay och på kampanjsidan www.attention.se/skolkampanj fram till söndagen 3/10. Efter det når man dem endast via “Min sida” på webben om man är medlem eller stödorganisation. Läs mer om respektive föreläsning nedan.

FÖRELÄSNING 1: Skolans pedagogiska uppdrag

Vilka styrdokument, lagar och regler styr skolans verksamhet och hur kan skolor arbeta strukturerat och skolövergripande i sitt förebyggande arbete för att skapa en skola för alla elever? 
Föreläsare: Psykologen Malin Angberg från Psykologpartners. 

Länk till föreläsningen

FÖRELÄSNING 2: Pedagogiska anpassningar i klassrummet

Generella, förebyggande strategier fungerar i klassrummet och ökar möjligheten för alla barn, oavsett förutsättningar, att få tillgång till en skolmiljö som möjliggör för dem att tillgodogöra sig undervisningen.
Föreläsare: Psykologen Malin Angberg från Psykologpartners. 

Länk till föreläsningen

FÖRELÄSNING 3: Bemötande och anpassningar

Bemötande och anpassningar har betydelse för hur individer med NPF utvecklas och i vilken mån de utvecklar tilläggsproblem eller har förutsättningar för god psykisk  hälsa. Hur kan vi kartlägga och anpassa för den enskilda eleven i skolan?
Föreläsare: Psykologen Malin Angberg från Psykologpartners. 

Länk till föreläsningen

FÖRELÄSNING 4: Hantering av problemskapande beteende

En djupdykning i hur metoden Lågaffektivt bemötande kan vara användbart i skolan tillsammans med autonomistödjande pedagogik.
Föreläsare:Psykologen och författaren Bo Hejlskov Elvén

Länk till föreläsningen