Nu har Attentions projekt Äldrelyftet snart varit igång i över ett år. Responsen projektet fått under detta första år är helt otroligt! Berättelserna från äldre med NPF har rasat in. Projektledaren Annika Von Schmalensée har länge varit fullbokad för möten och föreläsningar. Äldre med NPF har varit en bortglömd grupp som nu behöver uppmärksammas. För att få politikerna att också upptäcka denna grupp överlämnade igår projektetet sin rapport ”Äntligen förstår jag varför livet varit kaos” till Acko Ankarberg Johansson, ordförande socialutskottet. 

– Att få lämna över vår rapport med alla äldres röster till riksdagen känns som en viktig milstolpe inom projektet. Vi på Attention har under projektets första år insett hur stor gruppen äldre med NPF, eller med liknande problematik,  är och hur viktigt det är att vi uppmärksammar dem. Nu är det dags för våra politiker att också bli insatta i detta och jobba för en förändring, säger projektledaren Annika. 

Fakta om projektet 

Äldrelyftet är ett 3-årigt Arvsfondsfinansierat projekt som startade under 2020. Målet med projektet är att öka de egna möjligheterna för en god hälsa, delaktighet och inflytande i samhället för äldre med NPF. Genom projektet vill vi bidra till att motverka diskriminering och utveckla verktyg som fungerar utifrån ett äldreperspektiv. Projektet ska genomföras i nära samarbete med de aktuella målgrupperna och samarbetspartners som möter dem i föreningsliv, socialtjänst eller i vården.

Läs projektets rapport

 I rapporten ”Äntligen förstår jag varför hela livet varit kaos – röster om NPF och åldrande” berättar de äldre själva om sina erfarenheter från livet med NPF.

Rapporten i sin helhet

Lättläst version av rapporten