Elisabeth Sundström Graversen, kanslichef och projektledare för Familjelyftet, föreläste om projektet och Attentions digitala utbildning för socialsekreterare på Socionomdagarna: ”NPF-kunskap krävs för att matcha familjernas behov och erbjuda rätt insatser”, säger hon.

Socionomdagarna – mötesplatsen för kvalificerat socialt arbete, ägde rum 9-10 november i Stockholm och för samman socionomer, forskare och andra experter för kunskapsutbyte. Attention mötte hundratals besökare i utställningsmontern och svarade på frågor om organisationen, förmedlade rapporter och samtalade med yrkesverksamma om NPF och socialtjänsten.

”Metoder för bättre bemötande” 

Elisabeth Sundström Graversen, kanslichef och projektledare för Familjelyftet, föreläste om projektet där hon tagit del av familjers berättelser om mötet med socialtjänsten samt socialsekreterarnas berättelser om hur de upplever mötet och utmaningarna de ser. Elisabeth, som tidigare varit verksam socionom inom exempelvis missbruksvård, berättar för publiken att hon idag förstår att många av de klienter hon mötte troligen hade en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: 
– Förståelsen för vilken klient ni har framför er, är avgörande i mötet och för att kunna ge rätt insats.  Möter ni familjer där ett barn har en NPF-diagnos, är det troligt att minst en förälder har diagnos. Som projektledare för Familjelyftet kom jag i kontakt med hundratals NPF-familjer via möten och genom enkätsvar. Utifrån deras berättelser, har Attention utvecklat metoder för bättre bemötande inom socialtjänsten. Det är viktigt att tänka annorlunda i mötet med familjer med NPF-diagnoser.


Familjer upplever okunskap 

”Alla med NPF är ju så olika. Socialtjänsten har några verktyg som en hammare, men ibland är ju mitt barn en skruv”, uttrycker en förälder från Familjelyftets enkät. Elisabeth berättar vidare om projektet, där familjer och socialsekreterare i två kommuner djupintervjuades. Enkätsvaren förmedlar att majoriteten av familjerna upplever stor okunskap i mötet med socialsekreterare, och att ”skrämmande många” föräldrar inte vågar berätta om sin egen NPF-diagnos:
– Betydelsen av ett tillgängligt socialkontor och kunskap för att möta klienter med NPF är avgörande. Rädslan för konsekvenser för sina barn gör att många föräldrar inte vill berätta om sin diagnos. I värsta fall tror många att barnet riskerar att placeras. 

Tillgängliga socialkontor

”Kunskapen om NPF-diagnoser växer inom socialtjänsten, men vi har fortfarande mycket kvar att lära”, säger en socialsekreterare i familjelyftets enkät. I enkätsvaren uppger socialsekreterarna att de uppskattar att majoriteten av deras klienter hade en NPF-diagnos, eller likvärdiga svårigheter, berättar Elisabeth.
– NPF-kunskapen krävs för att kunna erbjuda insatser som matchar familjernas behov. Med enkla verktyg och en konkret NPF-utbildning skapas bättre möten, med små medel kan alla skapa tillgängliga socialkontor. Det är även viktigt att socialsekreterare inleder mötet med att berätta hur ni kan hjälpa föräldrarna och deras barn, många upplever att de enbart möts av många frågor.


Utbildning för socialtjänsten 

Klienter som inte dyker upp eller kommer sent är något som många socialsekreterare upplevt:
En åhörare i publiken beskriver efter föreläsningen hur hon särskilt tog fäste på Elisabeths fokus på hjälpmedel som TimeTimer, vikten av pauser och en tydlig agenda för mötet och möteskallelser. 
– När jag återkommer till socialkontoret kommer jag ta med mig Elisabeths ord om tydlig vägbeskrivning, att jag möter upp vissa klienter i entrén och klistrar in ett foto på mig i kallelsen, så klienten vet vem hen möter. Ljudet från lysröret i mötesrummet stör även mig, så det ska jag försöka rätta till för lugnare samtal, säger åhöraren. 

Slutligen tipsar Elisabeth om Attentions digitala kurs som riktar sig till socialsekreterare i mötet med familjer med NPF, som intresserade åhörarna. Kursen ger grundläggande NPF-kunskap, förmedlar goda exempel från verksamheter, beskriver hur NPF kan ställa till det i mötet med socialtjänsten samt innehåller familjeberättelser och föreläsningar av bland andra Bo Hejlskov Elvén.

Läs mer om:
Digital utbildning för socialtjänsten: ”I mötet med familjer”
Projektet Familjelyftet