Många är kritiska till hur omgörningen av Arbetsförmedlingen genomförs. Kommunerna oroar sig för minskad lokal närvaro samt större ansvar för de långtidsarbetslösa. Det saknas också bevis för att privata utförare lyckas bättre menar regeringens egen expertmyndighet IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering). 

– Vi inom Attention undrar som resten av funktionshindersrörelsen hur regeringen tänker sig att personer med funktionsnedsättning ska få det stöd som de behöver, säger Anki Sandberg, förbundsordförande. Stödet har redan idag stora brister. Med de förslag som nu presenteras befarar vi att utvecklingen kommer att gå åt helt fel håll. 

För mer information se svar det svar från Funktionsrätt Sverige, där Attention har bidragit med våra erfarenheter: