Att vara förälder och själv ha en NPF-diagnos kommer ofta med flertalet utmaningar. Attention har bjudit in Lotta Borg Skoglund forskare och överläkare i psykiatri att 25 januari föreläsa om just detta. Vi träffade henne inför föreläsningen och och ställde lite frågor om just moderskapet och NPF.

Vilka utmaningar har du sett att mammor med NPF kan möta?

– Eftersom NPF är så ärftligt är det så att det är vanligare att barn med NPF har en, eller kanske båda, förälder som kämpar med egna svårigheter och själv har en NPF-diagnos. Vi ser i forskningen att mammor som själv har en NPF-diagnos känner en mycket högre föräldrarelaterad stress, känner att man inte själv räcker till och dessutom upplever att omgivningen kan vara kritisk till hur hon är som mamma.

– Många mammor med en NPF-diagnos upplever sig väldigt ensamma. De beskriver att de får kämpa extra hårt för att få vardagen och livet att funka. Och många behöver samtidigt föra sitt barns talan och hela tiden påminna omgivningen om vad barnet behöver fastän mammorna själva har en funktionsnedsättning som kan göra det svårt att hålla ihop samordning och planering.

Varför är det viktigt att vården och omsorgen har kunskap om mammor och NPF?

– Det är viktigt att veta att mammor med en NPF-diagnos har ett helt annat livspussel att förhålla sig till. Många har ett “vanligt dagjobb” och sedan minst lika mycket jobb kvar när man går hem från jobbet samtidigt som den egna funktionsnedsättningen påverkas negativt av stressen. Det blir svårare än för andra att få till nödvändig återhämtning och många sliter väldigt hårt på gränsen till utmattning.

Vad önskar du att mammor med NPF tar med sig från din föreläsning?

– Jag hoppas att man tar med sig en känsla av att inte vara ensam, att man med all säkerhet gör väldigt mycket rätt. Att det finns hopp inför framtiden i takt med att kunskapen om NPF ökar i samhället i stort.

Lotta Borg Skoglund är grundare till Letterlife, som är ett digitalt verktyg riktat till kvinnor med adhd. Läs mer om Letterlife här.

Föreläsningen: “Att vara mamma med NPF”

DATUM & TID: 25/1 2022, kl. 14.00-15.30 

PLATS: Digitalt via verktyget Teams, du får en länk några dagar innan.

ANMÄLAN: