Attention har länge arbetat för införandet av nationell frånvarostatistik. Vi vet att den problematiska skolfrånvaron är hög, att den dessutom har ökat och krupit ner i åldrarna. Ett steg i rätt riktning är att Skolverket nu publicerat en nationell kartläggning av den totala elevfrånvaron.

Kartläggningen har skett genom en enkät riktad till huvudmännen och redovisar hur många elever som varit frånvarande totalt, det vill säga både giltig och ogiltig frånvaro, höstterminerna 2019 och 2020. Av rapporten framkommer att frånvaron är väldigt hög.

Hösten 2020 var åtta procent av eleverna i årskurs nio frånvarande 30-49 procent av undervisningstiden. Det motsvarar runt 8800 elever. Samtidigt var 3,2 procent av niorna borta över hälften av skoltiden – sammanlagt cirka 3500 elever. Rapporten innehåller också exempel på hur skolor arbetar för att främja närvaro och förebygga frånvaro.

– Frånvaron är oacceptabelt hög, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention. Skolans beslutsfattare måste nu ta frågan på allvar. En kraschad skolgång innebär en hög risk psykiska ohälsa och framtida utanförskap. Tillsammans med elever och vårdnadshavare måste detta motverkas med alla medel som står till buds.