Attentions nystartade projekt “Vägen ut” letar efter deltagare till tre olika fokusgrupper. Erfarenheter från unga med NPF som tillhör gruppen som varken arbetar eller studerar (UVAS) är oerhört värdefullt för projektet. Detsamma gäller erfarenheter från deras anhöriga och också personer som tidigare befunnit sig i gruppen UVAS, men som tagit sig vidare.

Fokusgrupp 1 – För dig med NPF mellan 16-25 år, som varken arbetar eller studerar

Fokusgrupp 2 – För dig som är anhörig till någon med NPF som varken arbetar eller studera

Fokusgrupp 3 – För dig som har NPF och har varit UVAS men som nu tagit dig vidare