Attention känner precis som hela funktionsrättsrörelsen stor sorg över Rysslands krigshandlingar mot Ukraina och dess befolkning. Angreppet drabbar alla, men sårbara grupper som barn, äldre och personer med funktionsnedsättning tillhör de som drabbas allra värst i kriser och krig. Via vårt medlemskap i Funktionsrätt Sverige och dess kontakter med den europeiska funktionsrättsrörelsen får vi löpande information om vad som händer där. 

– Det är med stor sorg vi tar del av hur desperat situationen är för människorna i Ukraina, säger Anki Sandberg, Riksförbundet Attentions ordförande. Det är svårt att få skydd, mat, mediciner och andra förnödenheter. Skräcken över vad som är på väg att ske är enorm. Samverkansorganisationen National Assembly of People with Disabilities of Ukraine (NADP) vädjar om stöd. Vill du som privatperson eller som förening följa och stödja detta arbete så hänvisar vi till den information som finns på Funktionsrätt Sveriges hemsida 

Civilsamhället stöd är livsviktigt

Kriget har också lett till stora flyktingströmmar. Redan har flera miljoner människor sökt sig till grannländerna Polen, Ungern och Rumänien. Många reser också vidare till EU-länder längre västerut. Den 4 mars beslutade EU därför att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. Hur många flyktingar som kommer att söka sig till Sverige vet vi inte, men om kriget fortsätter kommer de sannolikt att bli många. Civilsamhällets stöd kommer att behövas för att de som kommer hit ska kunna få en fungerande tillvaro här. För den som vill engagera sig i detta  rekommenderar vi samarbete med dem som har lång tid av flyktingmottagning såsom Röda korset, Rädda barnen, kyrkliga och sociala organisationer.