Ny rapport från Attentions projekt Ung dialog sätter fokus på samhällets mest utsatta barn; Tjejer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) på SiS. 

Riksförbundet Attentions nya rapport ”Vad är det för fel på dig?” – Tjejer med NPF på SiS sätter fokus på tjejerna med adhd och autism och deras särskilda utsatthet på de statliga ungdomshemmen.

Tjejerna är en särskilt utsatt grupp för missförhållanden som våld, övergrepp och försummelse, och trots att över hälften av alla tjejer på SiS har en NPF-diagnos så saknas det kunskap och resurser inom institutionerna för att möta gruppens behov. Rapporten handlar inte om tjejer som är dömda för brott utan som placeras på SiS för att få vård och hjälp med deras problem. Men som rapporten vittnar om, blir det här tydligt att samhället ofta brister i sin omsorg.

Rapporten består av Livs, Olivias och Stellas berättelser om att vara placerad på SiS och expertutlåtanden från forskare och praktiker från olika fält för att komplettera och kommentera tjejernas särskilda utsatthet.

Om Sverige ska leva upp till Barnkonvention kan vi inte längre blunda för de mest utsatta tjejernas behov. Det är dags att vi agerar och situationen är akut. Nu måste vi hitta vägar med hållbara vårdformer med både hälsofrämjande insatser och specialiserade psykiatriska insatser som alla barn ska kunna ta del av, särskilt de mest utsatta. Det är dags att vi säkerställer att de här barnen får det stöd och den vård de har rätt till.

Vi vill rikta ett särskilt tack till Liv, Olivia och Stella som har medverkat i rapporten med sina berättelser och fotografier. Om samhällsvården ska fungera bra måste vi börja involvera barnen, lyssna på barnen.

Vi vill även rikta ett stort tack till våra experter som har medverkat i rapporten
Bo Hejlskov Elvén, leg psykolog, Jennie Linde, pedagog, konsult och handledare, Lotta Borg Skoglund, överläkare och docent i psykiatri, Maria Andersson Vogel, doktor i socialt arbete samt Maria Bühler, leg psykolog och specialist i neuropsykologi.

Webbinarium: Tjejer med NPF på SiS

Välkommen till ett webbinarium med fokus på samhällets mest utsatta barn: Tjejer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) placerade på SiS.

Hör ett lösningsfokuserat samtal om hur vi kan göra det bättre för tjejer med NPF på SiS med Bo Hejlskov Elvén, psykolog, Maria Andersson Vogel, doktor i socialt arbete och Maria Bühler, psykolog och specialist i neuropsykologi.